Fotoalbum

Akvarell kurs den 10.9.

Duktiga deltagare. Först målar vi samma bild. Man har olika tolkningar och ingen är fel.

Efter fika väljer deltagare egen bild för egen tolkning, naturligtvis är jag för att hjälpa till.